Island of Fire – Kabanata 2

Kabanata 2 Motive I cannot believe it! Hindi ko alam kung alin ang uunahin ko. Ang magsumigaw o ang mag-isip. The words didn’t come out right because of the packaging tape plastered on my lips. Panay ang sigaw ko kay Roman at sa iba pang mga bodyguards ngunit alam kong ‘di nila ako naiintindihan. Estupido!Continue reading “Island of Fire – Kabanata 2”

Island of Fire – Kabanata 1

Kabanata 1 Cell We have just landed on Isla Fuego. Immediately, I went out of the chopper just so I could breathe properly and look at my phone. Ang mainit na hangin ay sinalubong ng aking buhok dahilan ng pagsabog nito. Hinarap ko ang pinanggalingan ng hangin at nakita ang lawak ng asul na karagatan.Continue reading “Island of Fire – Kabanata 1”

Island of Fire – Simula

Simula Halos sumabog sa init ang mukha ko habang mabilis na binabasa ang sulat sa aking harapan. I couldn’t hold the piece of paper properly because of my shaking hand. Seething with anger and frustration, pinunit ko ang piraso ng papel at nilingon si Roman na siyang nag-abot sa akin niyon. “How dare him replyContinue reading “Island of Fire – Simula”

Waves of Memories – Kabanata 5

Kabanata 5 Keep Me Iniwan ko siya sa dancefloor. Ayaw kumalma ng puso ko at kinailangan kong maupo sa silya. I stared at the floor as the mellow music continued to play. Nararamdaman kong sumunod si Ali sa akin pero hindi ko siya nilingon. I stayed still, hoping I can pull, if not all, someContinue reading “Waves of Memories – Kabanata 5”

Waves of Memories – Kabanata 4

Kabanata 4 Heartache Hindi na muling nanggulo si Mylene sa akin. Sumasama ako madalas kay Lorie sa palengke para tumulong sa pagtitinda at tuwing nagkakasalubong kami ni Mylene ay umiiwas naman ito. “Usap-usapan talaga ‘yong pagtulak ni Ali sa kanya… Buti nga…” sabi ni Daisy nang namataan naming dumaan siya sa pwesto nina Lorie. DumaramiContinue reading “Waves of Memories – Kabanata 4”

Waves of Memories – Kabanata 3

Kabanata 3 Costa Leona Pinilig ko ang aking ulo nang naalala ko iyong nangyari kagabi. Nahulog tuloy sa buhangin ang damit na nilabhan ko. Napakamot ako sa ulo. Uulitin kong labhan ito. Hindi matanggal sa isipan ko ang nangyari. Ali kissed me. Sa loob ng dalawang buwan, wala siyang ginawa kundi ang maging mahinahon atContinue reading “Waves of Memories – Kabanata 3”

Waves of Memories – Kabanata 2

Kabanata 2 Kiss The cold diamond wire mesh filled the view. Beyond it is the buildings of what seemed to be a school. Students flock from a big gate as the hot blistering wind attacked my face. Sumabog ang aking buhok habang pinapanood ang pagpasok ng mga kalalakihan. My heart felt warm as if someoneContinue reading “Waves of Memories – Kabanata 2”

Waves of Memories – Kabanata 1

Kabanata 1 Party Pasado alas kuatro y media nang dumating si Ali sa aming bahay. Sa mga oras na iyon, tapos na ako sa iba pang gawaing bahay. But that’s not even that much. Hindi niya ako pinaglalaba pero minsan, kapag naubusan na ako ng gawain ay iyon ang pinagkakaabalahan ko. Pagka uwi niya ayContinue reading “Waves of Memories – Kabanata 1”

error: Content is protected !!