Costa Leona Series

ABOUT THE SERIES
The Costa Leona Series are all stand alone but also interconnected. You may or may not read it in order. Common to the series is the fictional place called Costa Leona. This series will run with fourteen stories and will end with an anthology.

Scorching love (CLS #1)

SynopsisChaptersRead on WattpadRead on Jonaxx StoriesPublishing
Nieves Solanna Galvezs is the young, stern, and efficient heiress of the biggest hotel in Costa Leona. Natural na responsable at magaling magdesisyon dahil natutong maging independent sa murang edad. Ano nga ba ang puwedeng kahinaan ng isang tulad niyang lumaki sa karangyaan, and with a clear plan for the future?

Deep-rooted hate, life-changing decisions, thirst for revenge – how can a spark of love win?

Paano kung ang inaasahan mong apoy ay natupok na ng mga nangyari sa nakaraan? Can Snow really light a love that lost its spark? And will that love be enough to burn for a lifetime?

Self Published

 

Waves of Memories (CLS #2)

SynopsisChaptersRead on WattpadRead on Jonaxx StoriesPublishing
Without her memories, Thraia Gabriella Fortunato doesn’t have a clue about her past. Kung paano siya dinala ng mga alon sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya ay lagpas na sa kanyang pang-unawa. With only a stranger who tells her that he is her husband, and friends who don’t have any clue about her past, too, she started to doubt everything.

Paanong may napapanaginipan siyang ibang lalaki? At paanong tuwing nananaginip siya’y halong pait at saya ang nararamdaman niya? And everytime she wakes up, looking at her husband’s eyes, the stranger, Ali Mercadejas, she feels nothing but indifference – very opposite to the way the man in her dreams make her feel.

In her journey to find the truth, will the waves guide her way back home or will it stretch the distance destiny has given her?

Self Published

 

island of fire (CLS #3)

SynopsisChaptersRead on WattpadRead on Jonaxx StoriesPublishing

Zariyah Isla Leviste, the luxurious, expensive, and elite queen of one of the country’s largest real estate company is in trouble. The company is losing large and fast as of the moment while her father is on his way to jail. Hindi kakayanin ng pride niya na matulungan siya ng kahit sino sa kanyang pamilya. She can do it! Siya ang magmamana nito at itataguyod niya iyon, mag-isa, at hindi tinutulungan ng iba.

Her desperation led her to an idea. Marriage for convenience, ayon sa kanya. Ayos lang iyon. Tutal, Radleigh Riego once offered her that. She refused for personal reasons but it won’t matter now. Pakakasal siya kay Rad ngayon – a way to save face for the scandal that tore them apart years ago, and a way to save her company, as we. Two birds in one stone!

Pero, sandali. Bakit may engagement party si Radleigh Riego sa ibang babae? Hindi ba nito alam na sila dapat ang pakakasal at wala nang iba?

Self Published

 

blown by the wind (CLS #4)

SynopsisChaptersRead on WattpadRead on Jonaxx StoriesPublishing
Barely escaping a tragedy, Eurydyce Amethyst Saniel, a young rising star, is found unconscious inside a small boat on the shores of Costa Leona.

Mapaglaro ang hangin, kung kanino pa siya may atraso ilang taon na ang lumipas, doon pa siya dinala.

Vincent Hidalgo’s estate includes the shores where Eury is found. Ang unang-unang naisip ni Vinccent na gawin dito ay maningil. She has to pay for all the damages she has caused Vincent for the past years – sa pangalan at sa puso. Now that the wind brought Eury back to him, hinding-hindi niya na ito pakakawalan.

With Eury refusing to tell Vincent the reason why she was in that boat, with her oppressors dead and a killer on the loose, how will Vincent protect Eury without knowing anything?

Eury doesn’t want Vincent in her life. Now, will he fight for his right when the haunting past is stopping him from forcing his way inside her life?

Self Published

 

what lies beneath the sand (CLS #5)

SynopsisChaptersRead on WattpadRead on Jonaxx StoriesPublishing
Pretending as her cruel step-sister, Ace Zaldua graced the Mercadejas mansion with confidence, and grit. Ang tanging gusto niya lang doon ay ang makuha ang pera para matustusan niya na ang pag-aaral at para makapamuhay na siya ng payapa, malayo sa kanyang step-mother at step-sister.

Wala siyang pakialam kung marami siyang malokong mga tao. Wala siyang pakialam kung ginagamit lang siya ni Daniella, ang kanyang nagrerebeldeng step-sister, para lang makatakas sa isang arranged marriage. Daniella ran away with her boyfriend while her mother believed that she went to the Mercadejas mansion to meet her supposed fiance.

Nasilaw sa pera at sa kagustuhang makatapos sa pag-aaral nang walang aberya, binalewala niya ang unti-unting nararamdaman para kay Zamiel Mercadejas. She fooled him. She fooled him wholeheartedly and it hurt. It was supposed to hurt. She made her choice and she chose the money and her future.

So when the time came and the truth was revealed, she had to stand by her choice even when it hurt her. Burying their engagement ring on the sands of Costa Leona, she buried her heart and her love, as well. Pero mananatili nga ba itong nakabaon sa limot? Kung sa bawat ihip ng hangin at hampas ng alon, hindi nagbabago ang anyo ng dalampasigan, ganoon din kaya ang kanyang puso?

Self Published

 

sands of time (CLS #6)

SynopsisChaptersRead on WattpadRead on Jonaxx StoriesPublishing
If she was only that powerful like what everyone believes, Soleil Cervantes, The Lady of the Light, would have sped up the time. Matagal niya nang hinihiling iyon kasama ng paghiling niyang suwertehin din siya sa buhay, sa pag-aaral, at sa mga kaibigan.

Itinuturing na diyosa sa kanilang munting nayon sabulubundukin ng Costa Leona, siya ay sinasamba, at sa murangedad ay pinagkakakitaan na ng kanyang ama. Bagama’t siya ay mulat na ang mga nakaugalian ay pawing kasinungalinganlamang, walang magawa dahil sa kabataan at kahirapan sabuhay.

She was almost convinced that her dreams will forever remain dreams until one day, she noticed how everything was slowly becoming a reality ― she started going to school, she has friends, and she was noticed by Raoul Riego. It isn’t easy to be in love with the most respected, beautiful, and richest young man of Costa Leona; more so when their worlds are opposite apart.

She thought she was a step closer to her dreams of going to college, having a career, and having a normal life. Pero hindiyata talaga ayon ang pagkakataon sa kanya, a step closer and all of it crumbled down in just one cold and dark night, when the sky reflected the colours of hell.

Guilty, lost, and sad, will she ever find her way back? Or in her case, will she ever want to?

Self Published

 

ruling the wild waves (CLS #7)

 

sunburned heart (CLS #8)

whispers of the wind (CLS #9)

 

Love in the dark (CLS #10)

 

Kissing the dust (CLS #11)

 

Sweet flames of vengeance (CLS #12)

 

after the chains (CLS #13)

 

the sun’s heartbeat (CLS #14)