What Lies Beneath the Sand (Costa Leona Series #5)

Status: Completed
Posted: July 12, 2017 – October 31, 2017

Pretending as her cruel stepsister, Ace Zaldua graced the Mercadejas mansion with confidence and grit. Ang tanging gusto niya lang roon ay ang makuha ang pera para matustusan niya na ang pag-aaral at mamuhay na siya ng payapa, malayo sa kanyang stepmother at stepsister.

Wala siyang pakialam kung marami man siyang malokong mga tao. Wala siyang pakialam kung ginagamit lang siya ni Daniella, ang kanyang nagrerebeldeng stepsister, para lang makatakas sa isang arranged marriage. Daniela ran away with her boyfriend while her mother believed that she went to the Mercadejas mansion to meet her supposedly fiance.

Nasilaw sa pera at sa kagustuhang makatapos sa pag-aaral nang walang aberya, binalewala niya ang unti-unting nararamdaman para kay Zamiel Mercadejas. She fooled him. She fooled him wholeheartedly and it hurt. It was supposed to hurt. She made a chose and she chose the money and her future.

So when the time came and the truth was revealed, she had to stand by her choice even if it hurt her. Burying their engagement ring on the sands of Costa Leona, she buried her heart and her love, as well. Pero mananatili nga ba itong nakabaon sa limot? Kung sa bawat ihip ng hangin, hampas ng dagat, at pagdaan ng panahon, hindi nagbabago ang anyo ng buhangin sa dalampasigan, ganoon din kaya ang kanyang puso?


This book is currently unavailable.

8 thoughts on “What Lies Beneath the Sand (Costa Leona Series #5)

  1. Ayy. I hope available din CLS dito. I don’t have access in Jonaxx app since nasira yung tab ko. And hindi rin siya available sa laptop. Nami-miss ko na mag re-read nang CLS. At wala na rin sa watty.😭

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d