Waves of Memories – Kabanata 5

Kabanata 5 Keep Me Iniwan ko siya sa dancefloor. Ayaw kumalma ng puso ko at kinailangan kong maupo sa silya. I stared at the floor as the mellow music continued to play. Nararamdaman kong sumunod si Ali sa akin pero hindi ko siya nilingon. I stayed still, hoping I can pull, if not all, someContinue reading “Waves of Memories – Kabanata 5”

Waves of Memories – Kabanata 4

Kabanata 4 Heartache Hindi na muling nanggulo si Mylene sa akin. Sumasama ako madalas kay Lorie sa palengke para tumulong sa pagtitinda at tuwing nagkakasalubong kami ni Mylene ay umiiwas naman ito. “Usap-usapan talaga ‘yong pagtulak ni Ali sa kanya… Buti nga…” sabi ni Daisy nang namataan naming dumaan siya sa pwesto nina Lorie. DumaramiContinue reading “Waves of Memories – Kabanata 4”

Waves of Memories – Kabanata 3

Kabanata 3 Costa Leona Pinilig ko ang aking ulo nang naalala ko iyong nangyari kagabi. Nahulog tuloy sa buhangin ang damit na nilabhan ko. Napakamot ako sa ulo. Uulitin kong labhan ito. Hindi matanggal sa isipan ko ang nangyari. Ali kissed me. Sa loob ng dalawang buwan, wala siyang ginawa kundi ang maging mahinahon atContinue reading “Waves of Memories – Kabanata 3”

Waves of Memories – Kabanata 2

Kabanata 2 Kiss The cold diamond wire mesh filled the view. Beyond it is the buildings of what seemed to be a school. Students flock from a big gate as the hot blistering wind attacked my face. Sumabog ang aking buhok habang pinapanood ang pagpasok ng mga kalalakihan. My heart felt warm as if someoneContinue reading “Waves of Memories – Kabanata 2”

Waves of Memories – Kabanata 1

Kabanata 1 Party Pasado alas kuatro y media nang dumating si Ali sa aming bahay. Sa mga oras na iyon, tapos na ako sa iba pang gawaing bahay. But that’s not even that much. Hindi niya ako pinaglalaba pero minsan, kapag naubusan na ako ng gawain ay iyon ang pinagkakaabalahan ko. Pagka uwi niya ayContinue reading “Waves of Memories – Kabanata 1”

error: Content is protected !!