Island of Fire – Kabanata 5

Kabanata 5 Abduct Isa sa mga sinadya kong ipack ang suot ko. A black silky pair of shorts and spaghetti strap pagkatapos kong maligo. After eating the hot soup. I immediately went to the office. Pagkalabas pa lamang ng aking silid ay mukhang kumpleto ang mga bodyguards. They look very alert. “Humahakbang na po siya,”Continue reading “Island of Fire – Kabanata 5”

Island of Fire – Kabanata 2

Kabanata 2 Motive I cannot believe it! Hindi ko alam kung alin ang uunahin ko. Ang magsumigaw o ang mag-isip. The words didn’t come out right because of the packaging tape plastered on my lips. Panay ang sigaw ko kay Roman at sa iba pang mga bodyguards ngunit alam kong ‘di nila ako naiintindihan. Estupido!Continue reading “Island of Fire – Kabanata 2”

Island of Fire – Kabanata 1

Kabanata 1 Cell We have just landed on Isla Fuego. Immediately, I went out of the chopper just so I could breathe properly and look at my phone. Ang mainit na hangin ay sinalubong ng aking buhok dahilan ng pagsabog nito. Hinarap ko ang pinanggalingan ng hangin at nakita ang lawak ng asul na karagatan.Continue reading “Island of Fire – Kabanata 1”

Island of Fire – Simula

Simula Halos sumabog sa init ang mukha ko habang mabilis na binabasa ang sulat sa aking harapan. I couldn’t hold the piece of paper properly because of my shaking hand. Seething with anger and frustration, pinunit ko ang piraso ng papel at nilingon si Roman na siyang nag-abot sa akin niyon. “How dare him replyContinue reading “Island of Fire – Simula”

error: Content is protected !!