Worthless – Kabanata 2

Kabanata 2 Picture Habang ang lahat ay tutok na tutok kay Stan sa entablado ay ako naman ang nakanganga kay Noah. I find him very cool on stage. Mukhang tahimik, seryoso, at misteryoso. Nagtatalunan ang lahat ng tao na tumitingala sa stage habang kumakanta si Stan. Nag hi-headbang si Noah bawat kaskas niya sa gitaraContinue reading “Worthless – Kabanata 2”

Worthless – Kabanata 1

Kabanata 1 Noah Reigan Elizalde Romeo’s first love was Rosaline. Hindi siya napagtuonan ng pansin sa sikat na play ni Shakespeare dahil ginawa lang siyang basehan ng pagmamahal ni Romeo. Ihinambing lang ng mga manonood ang pagmamahal ni Romeo kay Rosaline sa pagmamahal niya kay Juliet at napag isipan na mababaw iyong kay Rosaline kumparaContinue reading “Worthless – Kabanata 1”

error: Content is protected !!