Until He Returned (Book 2 of Until Trilogy)

Status: Completed
Posted: March 12, 2014 – May 9, 2014

Nang malaman ni Klare na hindi siya tunay na anak ng kanyang kinilalang ama, nag bago ang ikot ng kanyang mundo. She’s torn between her love for her family and her desire to seek for the fragments of her real identity. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, pilit din siyang binabalikan ng mga alaala ng nakaraan. Her past is haunting her. But she knew it is impossible to turn back the time. Pinanindigan niya ang mga nagawang desisyon noon at tanggap niyang may mga tao na dumadadaan lang ngunit hindi nagtatagal. Ngunit paano naman ang mga umaalis at magbabalik?

Sa pagbabalik ba ng kanyang minamahal matitibag ang kanyang mga paniniwala at desisyon? How will she handle him now that he’s back? Will she fight now? Now that he’s returned?

3 thoughts on “Until He Returned (Book 2 of Until Trilogy)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: