Until Forever (Book 3 of Until Trilogy)

Status: Completed
Posted: May 28, 2014 – October 7, 2014

Elijah Montefalco never liked this particular girl cousin. Naramdaman niyang ayaw sa kanya ng pinsan niyang ito at hindi naman siya ‘yong tipong ipagpipilitan ang kanyang sarili sa taong ayaw sa kanya. They were family so he needed to deal with her sometimes. Mabuti na nga lang at marami naman sila kaya hindi na napapansin ng iba na ayaw nila sa isa’t-isa. But there was a reason why he never liked her… Pero bakit nga ba? Ano ang nangyari at bakit nagkaganito? Paano sila napunta dito?

And after all the sacrifices, would they still make it through? Kaya nga kaya ng pagmamahalan nila na lagpasan lahat? Paano kung hindi pa nga naayos ay unti unting mawawasak ulit? Is their love really a curse? Can’t they live happily even just for a moment? Is their forever too much to ask for?

3 thoughts on “Until Forever (Book 3 of Until Trilogy)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: