Ripped: Freya (Alegria Girls Series #2)

Ripped: Freya (Alegria Girls Series #2)

Status: Completed
Posted: January 3, 2016 – March 29, 2016

No one is good enough to deserve the beautiful Freya Cuevas of Alegria. She’s witty, smart, and confident. Lahat halos sa buong campus ay hinahangaan siya. From the consecutive wins to topping her batch’s classes. Lahat ng iyon, nangunguna siya. Kahit yata sa puso ng pinakahahangaang lalaki sa kanilang eskwelahan.

Her life is perfect. She can control anything and anyone. It’s so easy! Kaya naman mabilis siyang na chachallenge sa isang bagay. She did everything perfectly for it. She played with it like it’s just a funny game.

Pero nang isa-isa na nitong nakuha ang lahat ng noon ay sa kanya, napagtanto niyang nagkamali siya. She ruined her own titles. She destroyed her own name. She ripped her own heart.

3 thoughts on “Ripped: Freya (Alegria Girls Series #2)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: